Traditionsbyggen i Gnesta AB

1998 startades även byggföretaget: Traditionsbyggen i Gnesta AB, som specialiserat sig på om-och tillbyggnader i gammal stil. Vid Bond-Ekeby i närheten av Hammersta gård, har företaget uppfört5 stryggåsstugor  med genuin ”torpkänsla”. Detta område har fortsättningsvis blivit  Traditionsbyggens kännetecken, med kvalitet i alla led. Idag sysselsätter företaget 3 stycken heltidsanställda samt även säsongsanställda under delar av året.

 

Företag i samverkan

Lebro Gård HB >>

HC Maskintjänster HB >>

Traditionsbyggen i Gnesta AB >>