Vindkraft

Lebros vindkraftverk är hela 44,6 meter hög.
Masten är 36 meter, själva motorn är 2 meter och vingarna mäter 6 meter.

Vindkraftverket ger 43,5 kw.

Märket på vindkraftverket är WindEn 45.

Företag i samverkan

Lebro Gård HB >>

HC Maskintjänster HB >>

Traditionsbyggen i Gnesta AB >>