Om oss

Om oss

Företaget

Välkommen till Lebro Entreprenad och Transport

Lebro Gård HB startades 1987, av Håkan Ekstrand med lantbruk som huvudnäring. Grävning utfördes som en bisyssla. I takt med avregleringen av lantbruket kom grävningen och entreprenad att bli huvudnäring för företaget. Efter tio år i branschen, 1997, anställdes en grävmaskinist och en ytterligare maskin införskaffades.
Som ett led i utvecklingen av entreprenadverksamheten, som utökats med lastbil, fler grävmaskiner samt mer personal, överfördes denna verksamhet till ett aktiebolag 2008.

Backhoe in digging a ditch
Area under construction

LETAB (Lebro Entreprenad och Transport AB) bildades av Håkan Ekstrand tillsammans med Dennis Björkman, som varit anställd av Lebro Gård HB.
Entreprenadverksamheten har sedan dess fortsatt att utvecklas till att idag sysselsätta ca 7 heltidsanställda samt ett flertal inhyrda medhjälpare

Hör av dig

Vi svarar oftast inom 24 timmar